WOJNA EKONOMICZNA

Lane Kirkland nie był nawet przeciwny wojnie ekonomicznej między Wschodem i Zachodem, jak wynika z jego artykułu pt. Dlaczego nie wojna ekonomiczna?, zamieszczonym w „Washington Post” . L. Kirkland zaprezentował tam poglądy typowe dla amery­kańskich przywódców związkowych okresu „zimnej wojny”, bardzo zbliżone do obecnych poglądów skrajnych ugrupowań w amerykań­skim konserwatyzmie. Zarówno L. Kirkland, jak i konserwatyści używają podobnego argumentu w krytyce „miękkości” administracji R. Reagana, zarzucając mu, że przedkłada interesy wielkiego kapita­łu w stosunkach Wschód—Zachód nad ideały, którym służą Stany Zjednoczone.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)