WPŁYW DZIAŁACZY

Być może, będzie on pierwszym wpływowym’działaczem amery­kańskich związków, który zacznie realizować odmienną taktykę, po­legającą na aktywnym udziale ruchu związkowego w procesie zarzą­dzania. W odróżnieniu od G. Meany’ego, który był działaczem związ­kowym starego typu, pochodzącym z szeregów walczących związ- kowców-robotników, L. Kirkland jest typowym przedstawicielem warstw średnich. Od wielu lat obraca się on w kołach politycznych i gospodarczych Waszyngtonu i Nowego Jorku. Ma szerokie powią­zania w establishmencie i wśród sfer rządowych. Pierwszym efek­tem jego polityki było zawarcie w październiku 1979 r. porozumie­nia — National Accord — z administracją, na mocy którego związki zawodowe mają mieć więcej do powiedzenia w sferze kształtowania polityki ekonomicznej.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)