WPŁYW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

O   wpływie związków zawodowych na kierunek polityki socjalnej państwa, która jest w USA najważniejszą drogą redystrybucji do­chodu narodowego, można mówić jako o wpływie pośrednim. Naj­większy był on podczas wyborów prezydenckich w 1964 r., gdy związki zawodowe poparły program Wielkiego Społeczeństwa, ogło­szony przez prezydenta L. Johnsona. Wprowadził on na szeroką skalę świadczenia socjalne państwa dla grup ludności o najniższych do­chodach, w większości kolorowej, oraz dodatkowe świadczenia wy­nikające ze stosunku pracy. Państwo objęło świadczeniami socjal­nymi następujące dżiedziny: tanie budownictwo mieszkaniowe, po­moc żywnościową, opiekę lekarską dla osób ułomnych i w pode­szłym wieku, zasiłki dla rodzin wielodzietnych, samotnych matek itp. Dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy dotyczyły: emerytur i rent, zasiłków dla bezrobotnych, płatnych urlopów.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)