WPŁYW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH NA POLITYKĘ EKONOMICZNĄ PAŃSTWA

Dla przedsiębiorstw, które uwzględniały żądania podwyżek płac zgłaszane przez organizacje związkowe, było to zagrożenie w po­staci zmniejszenia skali produkcji. Sąd Najwyższy poparł stanowisko administracji.Najczęściej związki usiłują wywierać wpływ na politykę ekono­miczną państwa przez zgłaszanie postulatów. Koniec lat siedem­dziesiątych przyniósł sporo postulatów AFL—CIO, dosyć radykal­nych z punktu widzenia dotychczasowej, tradycyjnej linii poli­tycznej tej Federacji. W 1978 r. przywódcy AFL—CIO zapropono­wali, aby zagadnienia płac i cen w Stanach Zjednoczonych poddać ścisłej kontroli ze strony państwa, uprawnionej aktami ustawodaw­czymi (mandatory legislated economic control). Związki poparły też zgłoszony w 1978 r. projekt ustawy o ograniczeniu rozmiarów strukturalnego bezrobocia (The Humphrey—Hawkins Fuli Employ- ment and Balances Growth Bill).

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)