WPROWADZENIE REALIZACJI

Wyprzedzania realizacji budynków wyposażeniem terenów w urządzenia i sie­ci instalacji miejskich, a po ich podziale na działki, sprzedaży tych działek odpowiednim inwestorom, lokalizacji nowego budownictwa na terenach wymagających i umożliwiających uzupełnienie zabudowy w małych miastach, śródmieściach miast i w aglomeracjach miejskich, niezależnie od rozwoju stref podmiejskich,  przestrzegania kompleksowości realizacji zespołów mieszkaniowo-usługowych.Władze wojewódzkie mają obowiązek koordynacji rozwoju wszystkich form bu­downictwa mieszkaniowego na swoich terenach. W ten sposób w jednym ogniwie skon­centrowano całą problematykę inwestycji mieszkaniowych, poczynając od przygoto­wania terenów, ogólnej infrastruktury technicznej i socjalnej, kończąc na koor­dynacji działalności przedsiębiorstw budownictwa miejskiego. Władze terenowe, w granicach dysponowanych funduszy, programują przygotowanie i uzbrajanie tere­nów budowlanych, wiążąc to z potrzebami budownictwa swoich terenów.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)