WSKAZANA KONTROLA

Wskazaną kontrolę przedwstępną przeprowadza bank, ażeby zawrzeć z inwesto­rem umowy kredytową i na finansowanie. Kontrola ta wyprzedza umowę z generalnym wykonawcą. W okresie realizacji inwestycji bank finansujący prowadzi kontrolę finansowo-gospodarczą, nazywaną kontrolą bieżącą. Po zakończeniu działalności inwestycyjnej dla każdego zadania przeprowadza się kontrolę wynikową. Kontrole bieżąca i wynikowa przeprowadzane przez aparat bankowy nie zwalniają inwestorów i władz nadrzędnych od przeprowadzania przez nich kontroli.Kontrola gospodarcza ma charakter merytoryczny i wymaga zatrudnienia przez banki pracowników, specjalistów w zakresie działalności inwestycyjnej i budow­nictwa. Ich wiedza musi dotyczyć w głównej mierze ekonomiki inwestycji i ekono­miki budownictwa, od której zależeć będzie merytoryczna rola banków w działal­ności inwestycyjnej.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)