WSPÓŁUDZIAŁ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W REALIZACJI PAŃSTWOWEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W Stanach Zjednoczonych władze państwowe zaangażowały się w ogólnokrajową politykę społeczną o wiele później niż w innych wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycznych. Ideologia indywi­dualizmu, materialnego dostatku oraz państwa—„stróża nocnego” utrzymywała przez wiele lat na dalszym planie celowe i komplekso­we oddziaływanie państwa i organizacji masowych na warunki życia klas pracujących — tak w płaszczyźnie ekonomicznej, jak też w społecznej i kulturalnej. Dopiero okres Wielkiego Kryzysu uświa­domił części establishmentu potrzebę zaangażowania się państwa w te dziedziny życia społecznego. Zapoczątkowana wtedy w ramach Nowego Ładu polityka świadczeń socjalnych ze strony państwa mia­ła na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych klas i grup ludności o najniższych dochodach. Były to świadczenia z ty­tułów bezrobocia, trwałej lub częściowej niezdolności do pracy, po­mocy rodzinie i płac minimalnych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)