WŚRÓD CELÓW

Wśród celów polityki społecznej AFL—CIO znalazły się problemy zasadnicze, w tym trzy sformułowane wprost:Kongres i administracja powinny przeznaczyć odpowiednie fundusze, aby pomóc biednym włączyć się w główny nurt życia na­szego społeczeństwa;Amerykanie mają prawo wiedzieć, jak postępują korporacje wielonarodowe i konglomeraty w kraju i za granicą wobec swoich inwestorów, konsumentów, pracowników i rządów;polityka państwa w sferze stosunków między pracą a kapitałem musi być zrewidowana tak, aby realizowała pierwotnie określone zadania, oraz musi być rozszerzona w celu rozciągnięcia jej dobro­dziejstw na wszystkich pracowników” .Program AFL—CIO ogłoszony w 1976 r. świadczy o tym, że Fe­deracja dostrzega istotne przyczyny trudności ekonomicznych, spo­łecznych i politycznych w Stanach Zjednoczonych. Ale wynika z nie­go także, iż AFL—CIO lekceważy lub nie dostrzega potrzeby pod­jęcia konkretnych przedsięwzięć, mających na celu poprawę istnie­jącego stanu rzeczy.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)