WSTRZYMANIE INWESTYCJI

1981 r. w związku z kryzysem-najwyższe władze naszego państwa podjęły decyzje wstrzymania licznych realizowanych do tego czasu inwestycji, głównie ze sfery produkcji materialnej. W tej właśnie sferze do końca 1981 r. wstrzymano 991 zadań inwestycyjnych o wartości kosztorysowej 416,5 rald zł (w cenach 1981 r.), zaawansowanych w 25,6%. Wstrzymano 282 inwestycje ze sfery niematerialnej o war­tości kosztorysowej 14,9 mld zł, których zaawansowanie globalne wynosiło zaled­wie 5,3% (0,8 mld zł). Według stanu w dniu 30.09.82 liczba wstrzymanych inwesty­cji wzrosła do 1559 zadań o wartości kosztorysowej 482,9 mld zł, na które do chwili ich wstrzymania wydatkowano 128,1 mld zł (26,5% ich wartości kosztoryso­wej) [52j. Według poziomu cen, jakie kształtowały się w roku 1983 szacowano, że na ukończenie wszystkich wstrzymanych zadań byłoby niezbędne około 1500 mld zł.

 

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)