WYJŚCIE POZA OBRĘB

Pewną namiastką wyjścia AFL—CIO poza obręb zagadnień eko­nomicznych w programie z 1976 r. są postulaty dotyczące telewizji niekomercjalnej oraz kultury i sztuki. AFL—CIO opowiada się za utworzeniem teatru narodowego w Stanach Zjednoczonych, domaga się finansowania przez państwo placówek kulturalnych i wspomaga­nia prywatnych inicjatyw w tym zakresie . Jeśli chodzi o telewizję niekomercjałną, finansowaną wspólnie przez państwo i różnego ro­dzaju organizacje prywatne, wśród nich przez wielkie korporacje, to Federacja kładzie nacisk na rozszerzenie jej zasięgu — ze względu na wartości oświatowe, informacyjne i humanistyczne jej progra­mów — oraz podkreśla potrzebę zmniejszenia jej finansowania z funduszy prywatnych. Zwraca zarazem uwagę, aby TV unikała przedstawiania w swoich programach poglądów politycznych zbytnio odbiegających od tradycyjnych kanonów burżuazyjnej ideologii.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)