WYKONAWSTWO INWESTYCYJNE

Organizacja działalności inwestycyjnej oraz mechanizmy ekonomiczne w niej nieodzowne muszą prowadzić do układów, w których wszyscy współwykonawcy zadań podporządkowani zostaną wspólnemu celowi: najbardziej sprawnej działalności -i najwyższych jej efektów gospodarczo-społecznych. Realizacja wskazanego celu wy­maga koncentracji na każdym placu budowy, prowadzącej do skracania cykli inwe­stycyjnych. Daje to w skutkach ekonomicznych efektywne wykorzystanie potencjału produkcyjnego przedsiębiorstw wykonawczych oraz zwiększenie możliwości inwesto­wania. Przy krótszych cyklach inwestycyjnych skraca się okres zamrożenia nakła­dów, przyspiesza okres ich amortyzacji, zmniejsza koszty ogólne. Skrócenie cyklu inwestycyjnego staje się szczególnie ważne przy szybko modernizującej się lub zmieniającej się technologii produkcji.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)