WYKORZYSTANIE MOŻLIWOŚCI

Najczęściej AFL—CIO wykorzystuje te możliwości w wyborach prezydenckich i wyborach do Kongresu. Od czasów Wielkiego Kry­zysu związki zawodowe udzielały poparcia kandydatom na prezyden­ta z ramienia Partii Demokratycznej, ponieważ na ogół w większym stopniu niż kandydaci Partii Republikańskiej uwzględniali oni potrze­by ekonomiczne i socjalne uboższych klas i warstw ludności, spośród których rekrutowały się liczne rzesze członków związków zawodo­wych. Zdarzały się jednak znamienne wyjątki, gdy górę brał prag­matyzm połączony z obroną interesów USA w polityce międzyna­rodowej. One też wiernie oddają istotę polityki amerykańskiej hie­rarchii związkowej. Na przykład w wyborach w 1972 r. poparcie AFL CIO otrzymał Richard Nixon, a nie kandydat z ramienia Partii Demokratycznej, George MacGovern.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)