WYRAŹNE ZARYSOWANIE RÓŻNIC

Wyraźnie zarysowuje się różnica między wskaźnikiem w2;rostu płac realnych w grupach zawodowych zorganizowanych w silnych związkach (przemysł stalowy, węglowy, samochodowy, kierowcy cię­żarówek) a tym samym wskaźnikiem w grupach poza zasięgiem takich związków. Chodzi o to, że dobrze zorgani­zowane związki zawodowe wywalczyły sobie w umowach zbioro­wych klauzulę zobowiązującą pracodawców do automatycznego pod­noszenia poziomu płac, proporcjonalnie do wzrostu kosztów utrzy­mania. Takie klauzule obejmowały w 1977 r. 5,8 min osób, tzn. 60 proc. wszystkich pracowników objętych umowami zbiorowymi. Faktem jest, że nie w każdym przypadku klauzule o automatycz­nym wzroście płac umożliwiają wyrównanie strat zaistniałych z po­wodu inflacji, ale w znacznym stopniu chronią pracowników przed najdrastyczniejszymi jej następstwami.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)