WZAJEMNA WYMIANA INFORMACJI

Mając swoje lobby w Kongresie, związki zawodowe działają tam jako jedna z wielu grup nacisku, ale o wpływach ciągle malejących w porównaniu z sytuacją z pierwszej połowy lat sześćdziesiątych. Aby przeciwdziałać tej tendencji, AFL—CIO zawarła porozumienie z Federacją Burmistrzów Miast (US Conference of Mayors) i innymi organizacjami zainteresowanymi zwiększeniem świadczeń państwa w dziedzinie społeczno-ekonomicznej. Porozumienie tej tzw. Grupy Parasola (Umbrella Group) zobowiązuje do wzajemnej wymiany informacji na temat mechanizmów polityki budżetowej na szczeblu federalnym w celu skuteczniejszego oddziaływania w tej mierze na władzę .Amerykańska hierarchia związkowa nigdy w okresie powojennym nie odżegnywała się od instytucjonalnej współpracy z wielkim ka­pitałem przy poszukiwaniu metod przezwyciężenia trudności ekono­micznych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)