WZMOCNIENIE SŁUŻB

Wzmocnienia służb inwestorskich, bo inwestorowi w pierwszym rzędzie za­leży na ekonomicznej efektywności podejmowanych i zrealizowanych inwestycji. Służby inwestorskie muszą same precyzować programy inwestycyjne, opracowywać za­łożenia techniczno-ekonomiczne. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw, szcze­gólnie produkcyjnych, wymaga od nich stałego śledzenia kierunków postępu w inte­resujących je dziedzinach. Tym właśnie uzasadnia się obarczenie aparatu inwesto­ra opracowaniami projektów technologicznych. Postęp technologiczny i aktualna informacja na jego tematy – to jeden z najważniejszych zakresów działań branżo­wych zrzeszeń przedsiębiorstw państwowych. Zrzeszenia i przedsiębiorstwa muszą oczywiście współpracować, a nawet organizować własne, samowystarczalne zaplecze badawczo-doświadczalnej  organizowania zespołów nie o charakterze stałym, lecz odpowiednio two­rzonym dla każdego tematu konkursowego. Nie sprzyjają temu „sztywne” ramy orga­nizacyjne obecnych, dużych, małooperatywnych jednostek projektowania.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)