WZROST LICZEBNOŚCI

Ilustrują one wzrost liczebności amerykańskich związków zawodo­wych w trzech pierwszych fazach rozwoju ruchu związkowego — do 1955 r., który to rok przyjmujemy tu jako cezurę rozgraniczającą okres historyczny i współczesny. Dane te wykazują wyraźne wahania w poszczególnych etapach, w zależności od stanu koniunk­tury ekonomicznej oraz od kierunków polityki państwa czy w ogóle kapitału wobec związków zawodowych.Później, w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, mimo pew­nego zwiększenia się liczby członków związków zawodowych, maleje udział ruchu związkowego w całej masie siły roboczej w Stanach Zjednoczonych (zob. tabl. 2, s. 480). Pod względem stopnia zorganizo­wania pracowników USA znajdują się na końcu listy wysoko uprzemysłowionych krajów kapitalistycznych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)