ZA POŚREDNICTWEM ODDZIAŁÓW

Za pośrednictwem oddziałów w poszcze­gólnych fabrykach i w miastach, korzystając z łamów czasopisma „Labor Today”, dąży on do aktywnego udziału w społeczno-poli­tycznym życiu kraju, nawiązuje kontakty z postępowymi. ruchami studentów, kobiet, Murzynów i grup etnicznych. Ruch szeregowych związkowców wziął udział w tworzeniu takich organizacji, jak: Ko­mitet Robotników do Walki o Pokój, Komitet Robotników do Walki z Niesprawiedliwym Opodatkowaniem i Inflacją, Komitet Niezależ­nej Działalności Politycznej.Ruch szeregowych związkowców stwarza szansę zapoczątkowania szerszych przemian w amerykańskich związkach zawodowych, zwła­szcza w płaszczyźnie demokratyzacji wewnętrznej struktury związ­kowej. Może też doprowadzić do umocnienia lewego skrzydła wśród związkowych liberałów, zbliżonego pod względem programu do za­chodnioeuropejskiej socjaldemokracji.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)