ZAKOŃCZENIE ANALIZY

Oscylują między neokonserwatystami którzy chcą pogodzić umiarkowany interwencjonizm państwowy ze zwiększeniem roli wolnej konkurencji, w polityce zagranicznej, natomiast opowiadają się za konfrontacją z ZSRR — a liberałami, zdecydowanie popierającymi interwencjonizm państwowy we wszy­stkich dziedzinach oraz politykę odprężenia z ZSRR.Na zakończenie analizy ideologii, zadań i profilu politycznego amerykańskich związków zawodowych, reprezentowanych przez Fe­derację AFL—CIO, należy podkreślić, że to, co dotąd powiedziano jej polityce, postawie i poglądach odnosi się przede wszystkim do przywódców związkowych — zarówno w kierownictwie Federacji, jak i poszczególnych związków w niej zrzeszonych, a także nie zrze­szonych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)