ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Zakres działalności przedsiębiorstwa w budowie dotyczy planowania, nad­zoru i ewentualnie koordynacji w trakcie realizacji inwestycji, zawierania umów na: usługi projektowe, realizację obiektów, dostawy wyposażenia, rozliczanie z tytułu tych umów, przygotowanie obiektów do eksploatacji, przygotowanie załogi, organizacja przedsiębiorstwa produkcyjnego.Ustawa z 25.09.1981 o przedsiębiorstwach państwowych nie przewiduje i nie uwzględnia specyfiki przedsiębiorstw w budowie. Powinny to być służby inwesty­cyjne do realizacji inwestycji centralnych, a koszty ich działalności pokrywane z funduszy inwestycyjnych, jednak według zasad ekonomiczno-finansowych przedsię­biorstw.W zakresie przedsiębiorstw w budowie Zespół Budownictwa Komisji ds Reformy Gospodarczej postulował [64] aby inwestor centralny w przypadku szczególnie ważnych i kosztownych przedsięwzięć inwestycyjnych sprawował nadzór nad prze­biegiem działalności inwestycyjnej przy pomocy rady nadzorczej.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)