ZALEŻNOŚĆ KONIUNKTURY

Utrzymała się więc w Stanach Zjednoczonych klasyczna zależność między koniunkturą ekonomiczną a natężeniem walki strajkowej. Od 1976 r. zaznaczyła się tendencja zwyżkowa w liczbie strajków, a główną cechą ruchu strajkowego był ogólnokrajowy zasięg straj­ków w przemyśle samochodowym i stalowym. Ten stan utrzymywał się do pierwszych miesięcy 1978 r. Największym strajkiem w mi­nionym dziesięcioleciu był strajk górników na przełomie lat 1977— 1978, trwający 110 dni i obejmujący przeszło 160 tys. górników.Liczne strajki w latach siedemdziesiątych przeczą teorii z lat pięć­dziesiątych i sześćdziesiątych o zanikaniu walki strajkowej w Sta­nach Zjednoczonych i wyjaśniają jej upadek. Najczęstszym powodem strajków były sprzeczne stanowiska na temat warunków pracy płac (zob. tabl. 4, s. 483) między organizacjami związkowymi a pra­codawcami przy zawieraniu umów zbiorowych .

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)