ZAMIAR DOROBIENIA SIĘ

Część imigrantów, dość liczna, przy­była do Stanów Zjednoczonych tylko z zamiarem dorobienia się określonych oszczędności i powrotu do kraju. Z tych też względów była ona zainteresowana przede wszystkim ciągłością zatrudnienia i na ogół nie przejawiała solidarności klasowej w stosunku do innych grup robotników. Robotnik amerykański zaś, inspirowany pragnie­niem indywidualnego sukcesu, osiągnąwszy pewien stan zamożności, dążył do uzyskania niezależności, którą w amerykańskim systemie społeczno-gospodarczym daje odpowiedni stan posiadania. Wskutek tego w Stanach Zjednoczonych występował większy niż na przykład w Europie przepływ z klasy robotników do klasy drobnych lub śred­nich kapitalistów.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)