ZAPLECZE NAUKOWE BUDOWNICTWA

W tyra samym okresie w polskim budownictwie stwierdza się niską efektyw­ność oddziaływania postępu techniczno-organizacyjnego. Potwierdzeniem tego jest blisko sześciokrotny spadek produktywności majątku trwałego, będącego w posiada­niu naszego budownictwa [64]. Ograniczenie możliwości dalszego inwestowania, na­rzuca konieczność rozwoju budownictwa przez postęp techniczno-organizacyjny. Wyniki prac naukowych powinny ustalać kierunki działalności budowlanej i przewidywać efekty postulowanych zmian w zakresie technologii i organizacji wznoszenia obiektów, zastosowań materiałowych, rozwiązań konstrukcyjnych. One bowiem mogą spowodować wzrost potencjału produkcyjnego budownictwa, pozwalający na podejmowanie większych zadań od wykonanych w latach 1980-1983. Można bez szerszych uzasadnień postawić niezaprzeczalną tezę, że główną rolę przy wyprowa­dzaniu polskiego budownictwa z głębokiego kryzysu powinno odegrać zaplecze nau­kowe .

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)