ZAPLECZE NAUKOWE INNYCH GAŁĘZI

Zaplecze naukowe innych gałęzi gospodarki posiada następujące udziały pra­cowników z tytułami i stopniami naukowymi: przemysł – zaledwie 1,85% (zatrudnia- jąe w jednostkach swego zaplecza 67,15% ogólnej liczby pracowników zatrudnio­nych w zapleczach naukowych), rolnictwo 8,09%, transport r łączność 4,52%, han­del 5,78%. Z tych danych wynika jednoznaczny wniosek generalny: zaplecze nauko­we gospodarki naszego kraju, w tyra też i zaplecze naukowe budownictwa, powinno ściśle współpracować z odpowiednimi jednostkami uczelni wyższych. Współpraca ta oczywiście wpłynie pozytywnie na tematykę działalności naukowej w uczelniach oraz prowadzonej przez nie dydaktyki.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)