ZASADA EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI

Planowanie, projektowanie i realizacja inwestycji powinny tak przebiegać, ażeby była osiągana najwyższa ich efektywność ekonomiczna. Praktyczne stosowa­nie zasady sprowadza się przede wszystkim do wnikliwych, kompleksowych analiz efektywności ekonomicznej przed podjęciem każdej decyzji i przyjęciem rozwiązań projektowych do ich realizacji.Ekonomiczna efektywność inwestycji jest pojęciem związanym z ustrojem socjalistycznym i oznacza dążenie do uzyskania, dzięki dzia­łalności inwestycyjnej, najwyższych efektów gospodarczych, społecznych i poli­tycznych. Jest to znacznie szersze pojęcie od rentowności, do której zmierza działalność inwestycyjna w warunkach ustroju kapitalistycznego. Najwyższą efek­tywność wykorzystania nakładów osiąga się wówczas, gdy zapewnia się dzięki nim wzrost wydajności pracy oraz obniżenie kosztów przypadających na jednostkę użyt­kową; przy inwestycjach produkcyjnych na jednostkę produkcji.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)