ZASADA FINANSOWANIA INWESTYCJI

Zasady finansowania inwestycji i kapitalnych remontów powinny mobilizować do korzystania z kredytów bankowych na ich realizację, a stosowany przy tym sys­tem zachęt i sankcji musi skłaniać realizatorów inwestycji do skracania okresów realizacji, obniżania kosztów, terminowego oddawania obiektów do eksploatacji, osiągania zaplanowanych efektów.Doprowadzenie do przedstawionego układu wymagać będzie następujących działań reorganizatorskich:  ograniczenia działalności, a nawet likwidacji nazbyt licznych jednostek projektowania, które swoją działalnością dotychczas nie zapewniły odpowiednich efektów gospodarczych. Projektanci pracujący w wyodrębnionych ogniwach nie są materialnie zainteresowani ekonomiczną efektywnością swych rozwiązań projek­towych. Ponieważ postęp techniczny wprowadza się do budownictwa za pośrednictwem dokumentacji projektowej, w dotychczasowym układzie postęp techniczny był wymu­szany administracyjnie, nakazowo i nie był sterowany mechanizmami ekonomicznymi.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)