ZASADA KOMPLEKSOWOŚCI

Przeciwieństwem planowania kompleksowego Jest planowanie fragmentaryczne, nie uwzględniające istniejących uwarunkowań i powiązań gospodarczych, doprowadzające w konsekwencji do braku koordynacji, trudności realizacyjnych, do niezadowalających efektów, tak w trakcie realizacji, Jak i w wieloletnim okresie eksploatacji użytkowanych obiektów. Plan inwestycyjny, powstający w zasadniczej mierze w przedsiębiorstwach i organach gospodarki terenowej musi być odpowiednio uzupełniony inwestycjami cen­tralnymi. Te ostatnie powinny być elementami planu inwestycyjnego, które odpo­wiednio uzupełnią plan utworzony „oddolnie”, dostosuję go do niezbędnego ukie­runkowania rozwoju gospodarki, oraz zapewnią proporcję rozwoju poszczególnych gałęzi i działów.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)