ZASADA KONCENTRACJI

Zasada koncentracji w działalności inwestycyjnej jest jedną z zasad teorii organizacji, wskazującą na słuszność łączenia jednorodnych funkcji i wykonywania ićh przez odpowiednio dobrane zespoły lub inne grupy wykonawców. Jednak w dzia­łalności inwestycyjnej oraz budownictwie koncentracja znajduje szerszy zakres zastosowań od wskazanej w definicji zasady organizacyjnej. Koncentrując wysiłki, wykorzystując dysponowane środki i zasoby, uzyskuje się możliwości szybszego wy­konania bardziej pilnych zadań inwestycyjnych i obiektów. Koncentracja i uzyski­wane dzięki niej przyspieszenie realizacji – to szczególnie ważny czynnik przy ekonomicznej działalności inwestycyjnej, pozwalający na skracanie okresow „za­mrożenia” nakładów, umożliwiający szybsze przekazywanie do użytku lub eksploa­tacji produkcyjnej obiektów majątku trwałego, powstałych w wyniku inwestowania.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)