ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI

Zawieszenie działalności związków zawodowych w Polsce w wy­niku wprowadzenia stanu wojennego wywołało ostrą reakcję przy­wódców AFL—CIO, 18 grudnia przewodniczący AFL—CIO, Lane Kirkland, zostaje przyjęty przez R. Reagana. Prezydent USA i przy­wódca centrali związkowej potwierdzili zbieżność swoich poglądów co do tego, że narodowi polskiemu należy udzielić pomocy gospodar­czej, lecz uzależnić ją od zniesienia stanu wojennego. Po ogłoszeniu amerykańskich sankcji przeciwko Polsce i ZSRR AFL—CIO wzywa rząd Stanów Zjednoczonych do podjęcia jeszcze ostrzejszych środków. Proponuje mianowicie nałożenie embarga na dostawy amerykań­skiego zboża do ZSRR, odmowę prolongaty spłat polskiego zadłu­żenia. O niezareagowanie z dostateczną stanowczością na fakt wpro­wadzenia stanu wojennego w Polsce L. Kirkland oskarżył Reagana również w przemówieniu wygłoszonym 28 grudnia na posiedzeniu Stowarzyszenia Badania Stosunków Przemysłowych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)