ZESPÓŁ BUDOWNICTWA

Konkretnie Zespół Budownictwa Komisji ds Reformy Gos­podarczej uważa [64], że „… obszarem działania jednostek projektowania powin­ny być szeroko rozumiane usługi inwestycyjne … Dotyczy to opracowywania:w pracach przedprojektowych: studiów, badań i analiz,koncepcji,prognoz programów oraz planów rozwoju branż i gałęzi, a także kierunków ich działania,  planów miejscowych ogólnych i szczegółowych,przygotowawczych prac inwestycyjnych;w  pracach    projektowych: projektów wszystkich faz i rozwiązań technicznych oraz ich wariantów dla przetargu, konkursów i realizacji: nowych inwestycji, kapitalnych remontów, nadbudowy i rozbudowy obiektów, modernizacji i rewaloryzacji obiektów i ich zespołów;w  pracach  poprojektowych:     kompletowania dostaw,  doradztwa techniczno-ekonomicznego,w  procesie     realizacji:pełnienia nadzorów autorskich i inwestorskich (również poszerzonych o kontrolę kosztów i jakości), przeprowadzania organizacji rozruchu, wykonywania dokumentacji powykonawczej, a także pełnienia roli generalnego..realizatora in­westycji lub generalnego dostawcy (biura kompletowania dostaw).

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)