ZGŁOSZONY PROJEKT

W 1972 r. w Senacie został zgłoszony projekt ustawy przewidujący wyasygnowanie 10 min dolarów na badanie przyczyn alienacji amerykańskich robotników w procesie pracy oraz na pomoc techno­logiczną dla firm i organów władz centralnych i lokalnych mających do czynienia z tym problemem. W 1974 r. powołano do życia Krajo­wy Ośrodek do Spraw Wydajności i Humanizacji Pracy (National Center for Productivity and Quality of Working Life). W jego za­rządzie zasiadają także przedstawiciele pracowników, obok przed­stawicieli biznesu, władz i społeczeństwa. Budżet tego ośrodka w 1975 r. wynosił 2,5 min dolarów. Znamienny jest charakter działania tej instytucji, podkreślany już w nazwie, polegający na łącznym traktowaniu problemu „humanizacji pracy” i jej wydaj­ności.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)