ZNACZNY WZROST POZIOMU PŁAC

Znaczny wzrost poziomu płac klasy robotniczej w kluczowych gałęziach gospodarki, jaki nastąpił w pierwszych latach po wojnie, został osiągnięty w toku wytrwałej walki klasowej i w pomyślniej­szych niż dzisiejsze warunkach ekonomicznych. Był on także od­zwierciedleniem obiektywnego procesu zwiększania się wartości siły roboczej. Obecna walka o utrzymanie płac realnych na nie naruszo­nym poziomie jest dalszym ciągiem tego konfliktu klasowego, w któ­rym chodzi o to, aby nie utracić dotychczasowych zdobyczy ludzi pracy i przyciągnąć państwo do współdziałania ze związkami w tej mierze.Wpływ związków zawodowych na pozapłacowe formy podziału dochodu narodowego można przedstawić przez omówienie redy­strybucji dochodu, przybierającej formę podatków — bezpośrednich i pośrednich — oraz świadczeń publicznych z tytułu polityki społecz­nej państwa.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)