ZORGANIZOWANIE PRACOWNIKÓW

Wzrost zorganizowania pracowników w poszczególnych grupach społeczno-zawodowych był zróżnicowany. W ciągu dwudziestolecia 1956—1976 udział kobiet w związkach zawodowych zwiększył się z 16,6 proc. ogółu członków do 22 proc., a z uwzględnieniem sto­warzyszeń zawodowych — do 25 proc. W stosunku do globalnej liczby kobiet zatrudnionych w Stanach Zjednoczonych członkinie związków zawodowych stanowiły w 1976 r. 11,3 proc.-Bardzo wyraźny wzrost liczebności związkowej nastąpił wśród pracowników umysłowych. Jeżeli uwzględnić członków stowarzyszeń zawodowych, to wyniósł on w latach 1956—1976 24,3 proc. W tej grupie najbardziej zwiększyła się liczba członków związku wśród pracowników instytucji publicznych, do niedawna najmniej zorgani­zowanych. Na przykład w odniesieniu do pracowników państwowych wzrost ten wygląda następująco: 1960 r. — 12,1 proc. ogółu tej grupy pracowników; 1966 r. — 14,9 proc.; 1970 r — 17 8 proc , 1972 r. — 18,1 proc.                                                                         ’

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)