ZWIĄZKI O CHARAKTERZE CECHOWYM

Daje się to zauważyć zwłaszcza w związkach o    charakterze cechowym, których członkowie mają wpływ na przyj­mowanie nowych ludzi do zawodu — tak jest na przykład w budow­nictwie. Wśród pracowników wysoko wykwalifikowanych w połowie lat siedemdziesiątych Murzyni stanowili do 2 proc. ogółu, podczas gdy wśród robotników niewykwalifikowanych budownictwa — do 30 proc. Są oni w stosunku do ogółu pracowników murzyńskich w zna­cznie niższym odsetku członkami związków zawodowych niż pra­cownicy biali w stosunku do ogółu zatrudnionej ludności białej. W związkach o charakterze przemysłowym ten problem na ogół tak ostro nie występuje, chociaż na przykład w wyniku ścisłego współ­działania Zjednoczonego Związku Pracowników Przemysłu Stalo­wego z administracją tego przemysłu robotnicy murzyńscy otrzy­mują pracę i płacę zaniżoną w stosunku do swoich kwalifikacji.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)