ZWIĄZKI ZAWODOWE A „DEMOKRACJA GOSPODARCZA”

W odróżnieniu od krajów Europy Zachodniej w Stanach Zjedno- ‚ czonych idea „demokracji gospodarczej” nie zdobyła sobie wielkiej popularności ani w dyskusjach politycznych, ani w praktyce. I raczej nie dlatego, że związki zawodowe nie interesują się zbytnio tym problemem, czy też dlatego, że ruch robotniczy w USA jest słaby. Wynika to raczej z przekonania działaczy związkowych, że w Stanach Zjednoczonych już od dawna „demokracja gospodarcza” funk­cjonuje w postaci systemu dwustronnych pertraktacji między związkami zawodowymi a przedsiębiorcami, w toku których ustala się całokształt warunków pracy. Nie biorą oni jednak pod uwagę faktu,, że system dwustronnych pertraktacji nigdy nie zapewniał w pełni respektowania postulatów robotniczych, a także nie zawsze zadowa­lał pracowników.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)