ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI

Z tego względu pod koniec lat pięćdziesiątych na szczeblu przedsiębiorstw zaczęły powstawać porozumienia między organizacjami związkowymi a pracodawcami w sprawie współpracy. Porozumienia te miały na celu zarówno zwiększanie wydajności pracy, jak i zagwarantowanie zatrudnienia; przewidywały też rozwi­janie innych form współpracy przedstawicielstw pracowników z pracodawcami.  .W 1974 r. powołano do życia Krajowy Ośrodek do Spraw Wydaj­ności i Humanizacji Pracy, by inspirował oraz wspomagał orga­nizacyjnie i finansowo eksperymenty w zakresie „demokracji go­spodarczej”. Z bardziej znanych przykładów realizacji zasad „demo­kracji gospodarczej” można wymienić następujące: ustanowienie ko­mitetów ochrony zatrudnienia i wydajności w przemyśle stalowym w wyniku zawarcia umowy zbiorowej między związkiem zawo­dowym a pracodawcami; komitety współpracy między związkiem zawodowym a pracodawcą w systemie energetycznym Tennessee Valley Authority w Jamestown Area (Nowy Jork).

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)